Polityka prywatności oraz plików cookies Spółki Synchrogop Marek Ciesielski Spółka Jawna

POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ PLIKÓW COOKIES SPÓŁKI SYNCHROGOP MAREK CIESIELSKI SPÓŁKA JAWNA


Niniejsza polityka określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Państwa, strony internetowej oraz plików Cookies, a także wykorzystywania innych technologii, które mogą pojawić się na stronie internetowej.


Administrator danych:


Synchrogop Marek Ciesielski Spółka Jawna z siedzibą w Katowicach, ul. Fabryczna 15, 40-611 Katowice, NIP:6340253482, KRS:0000087997 (dalej Spółka)


Cel przetwarzania Danych:


Spółka może przetwarzać Państwa dane osobowe w celu kontaktu z Państwem za pomocą wiadomości e-mail, przesłania oferty na Państwa wyraźne życzenie oraz w celu dostosowania przeglądarki do Państwa potrzeb. Przetwarzanie ma miejsce wyłączenie w sytuacjach, gdy Państwo samodzielnie skontaktują się z administratorem za pomocą wiadomości e-mail pod adresem wskazanym na stronie internetowej http://www.synchrogop.pl/


Rodzaje przetwarzanych danych:


Spółka może przetwarzać następujące dane osobowe:
• imię i nazwisko
• numer telefonu
• adres e-mail


Podstawa prawna przetwarzania:


Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119).
Państwa dane osobowe są przechowywane i chronione z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz wdrożonymi procedurami wewnętrznymi administratora.
Na stronie internetowej Spółki mogą pojawiać się linki odsyłające do innych stron internetowych, które mogą otwierać się w nowym lub w tym samym oknie przeglądarki internetowej. Administrator nie odpowiada za treść tych stron internetowych. Zobowiązani są Państwo do zapoznania się z polityką prywatności tych stron.


Przysługujące prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Spółkę:


a) Prawo do wycofania zgody– w przypadku wyrażania zgody na przetwarzanie danych może zostać ona w każdej chwili odwołana bez podawania przyczyny.
b) Prawo żądania usunięcia przetwarzanych danych – każdy ma prawo bez podawania przyczyny do żądania usunięcia przetwarzanych danych. Informuję, że żądanie usunięcia danych nie wpływa na dotychczas dokonane czynności. Usunięcie danych oznacza, że Państwa dane nie będą przez Spółkę przetwarzane.
c) Prawo sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu danych osobowych –każdy ma prawo wyrazić sprzeciw przeciwko przetwarzaniu swoich danych zarówno w całości, jak i we wskazanym przez Państwa celu. Informuję, że sprzeciw nie wpływa na już dokonane czynności. Wniesienie sprzeciwu spowoduje, że Państwa dane nie będą przez Spółkę przetwarzane.
d) Prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych – każdy ma prawo zażądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, czy to przez określony czas, czy też w określonym zakresie.  Informuję, że wskazane żądanie nie wpływa na dotychczas dokonane czynności.
e) Prawo żądania poprawienia lub sprostowania danych -każdy ma prawo do żądania poprawienia lub sprostowania swoich danych osobowych w dowolnej chwili.
f) Prawo żądania przekazania danych –każdy ma prawo żądać aby posiadane przez Spółkę dane zostały przekazane do innego podmiotu. W tym celu należy skontaktować się ze Spółką pod adresem e-mail: synchrogop@synchrogop.pl podając nazwę i adres podmiotu, do którego mamy przekazać dane oraz ich zakres, czyli które dane mamy przekazać. Przekazanie nastąpi w formie elektronicznej po potwierdzeniu przez Państwa tego żądania. Potwierdzenie żądania jest potrzebne z uwagi na bezpieczeństwo danych i uzyskanie pewności, że żądanie pochodzi od osoby uprawnionej.
g) Prawo do informacji o zakresie przekazanych danych – każdy ma prawo do żądania, w każdym czasie informacji o zakresie przetwarzania przez Spółkę jego danych osobowych. Spółka zobowiązuje się do poinformowania Państwa nie później niż w ciągu miesiąca od otrzymania każdego z żądań o podjętych działaniach.
Czas przechowywania danych osobowych
Państwa dane osobowe Spółka będzie przechowywała przez czas wymagany przepisami prawa.
Kontakt w sprawie danych osobowych
Wszelkie zgłoszenia czy żądania dotyczące danych osobowych mogą Państwo zgłaszać w następujący sposób:
Wiadomości e-mail na adres: synchrogop@synchrogop.pl
Listownie na adres: Synchrogop Marek Ciesielski Spółka Jawna ul. Fabryczna 15, 40-611 Katowice
Powierzenie przetwarzania danych
Państwa dane osobowe, poza celami wskazanymi w niniejszej polityce, nie będą w żaden sposób udostępniane osobom trzecim, w tym w szczególności nie będą przekazywane innym podmiotom.
Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej.


Cookies


Informuję, że http://www.synchrogop.pl/ używa plików „cookies". Cookies są małymi plikami umożliwiającymi urządzeniom używanym do przeglądania sieci Internet zapamiętywanie specyficznych informacji dotyczących używanego urządzenia. Informacje zarejestrowane w plikach cookies są używane m.in. w celach reklamowych i statystycznych. W ramach strony internetowej mogą być stosowane następujące rodzaje plików cookies: uwierzytelniające i służące do zapewnienia bezpieczeństwa w zakresie uwierzytelniania w ramach strony internetowej; pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze strony internetowej; umożliwiające personalizację Państwa interfejsu, np. rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej;
Ustawienia dotyczące cookies mogą Państwo zmienić w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli ustawienia te pozostaną bez zmian, pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia.
Ponadto, informuję że zmiana ustawień dotyczących plików cookies może ograniczyć funkcjonalność strony internetowej, a nawet uniemożliwić korzystanie z niej.


Plugin Facebooka


Strona internetowa Spółki zawiera plugin do serwisu społecznościowego Facebook (Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California, 94025, USA). Plugin Facebooka na stronie internetowej Spółki jest oznaczony logo Facebook.  Plugin ten bezpośrednio połączy Państwa z naszym profilem na serwerze Facebooka. Facebook może wówczas uzyskać informacje, że odwiedzili Państwo naszą stronę internetową ze swojego adresu IP. Jeżeli odwiedzają Państwo naszą stronę internetową będąc zalogowanymi na swój profil na Facebooku, Facebook zarejestruje informację o wizycie, nawet jeżeli nie są Państwo zalogowani w serwisie Facebook.
Informujemy, że Facebook nie przekazuje Spółce informacji o gromadzonych danych i sposobie ich wykorzystania. Cel i zakres danych gromadzonych przez Facebook nie są Spółce  znane. W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących prywatności na portalu Facebook proponujemy kontakt bezpośrednio z Facebookiem lub zapoznanie się z polityką prywatności portalu pod adresem: https://www.facebook.com/about/privacy/
Jeżeli nie chcą Państwo, aby Facebook mógł pozyskiwać informacje dotyczące Państwa wizyt na naszej stronie, doradzamy wcześniejsze wylogowanie się z Państwa konta na Facebooku.

Aktualności

  • W dniu 03.01.2022 nasza Spółka zmieniła nazwę z
  • Wykonaliśmy prace związane z budową i
  • Nasza firma zajmuje się doświetlaniem przejść dla

zobacz wszystkie aktualności

Zgłoś awarię

Zadzwoń lub wypełnij formularz by poinformować nas o awarii:

Zadzwoń: 601 46 23 40Adres:
ul. Fabryczna 15,
40-611 Katowice

Telefon:
032 252 68 19

Serwis 24h:
+48 601 46 23 40

Email:
synchrogop@synchrogop.pl